Home

Een medische expertise kan om vele redenen aangevraagd worden. De voornaamste redenen betreffen:

  • Letselschade: het is mogelijk om de veroorzaker van het ongeval wettelijk aansprakelijk te stellen;
  • Beroepsaansprakelijkheid: beoordeling van eventuele fouten in behandeling en de daardoor ontstane schade;
  • Arbeidsrecht: advisering met betrekking tot belastbaarheid in relatie tot werkzaamheden;
  • Aanwijzing door de rechtbank: als partijen het niet eens kunnen worden en er een gerechtelijke procedure is opgestart.

Er is bijna altijd sprake van twee partijen: een vertegenwoordiger van uw zijde en de vertegenwoordiger van de gedaagde partij. Dit zijn meestal medisch adviseurs of letselschade adviseurs van beide partijen. In enkele gevallen gaat het om een eenzijdig expertise, zoals bij een aan aanvraag van een letselschade advocaat of diens medisch adviseur.

De wijze waarop een rapportage moet worden uitgebracht, is in de wet strikt omschreven en in richtlijnen van de NVMSR vastgelegd (Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage). Een expertise dient te geschieden door een daartoe gekwalificeerd specialist, die u niet onder behandeling heeft gehad en als onpartijdig aangemerkt kan worden.

De rapportage bestaat uit een medisch deel, gevolgd door een zakelijk (verzekeringstechnisch) deel. Meer informatie over de inhoud van een expertise kunt u op de site zien onder het hoofdstuk Procedure en Inhoud expertises.

Nader contact kunt u via het contactformulier zoeken, ik zal u dan per mail antwoorden op zo kort mogelijk termijn. Uw gegevens worden conform de wetgeving AVG strikt vertrouwelijk behandeld.