Inhoud expertises

De inhoud van een expertise (ook wel deskundigen-rapportage genoemd) is geheel volgens richtlijnen en bestaat uit de volgende onderdelen:

Medische rapportage

 • Identificatie (ID/RBW/Paspoort)
 • Situatie voordat het letsel optrad (0-meting)
 • Ziekte geschiedenis van het gebeurde (anamnese)
 • Huidige klachten en belemmeringen
 • Lichamelijk onderzoek
 • Eventueel aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld als extra röntgenonderzoek noodzakelijk geacht wordt
 • Beschikbare medische gegevens
 • Beschikbare röntgenfoto’s
 • Overige correspondentie
 • Samenvatting
 • Beschouwing: relatie klachten tot het opgelopen letsel/schade
 • Literatuurlijst
 • Conclusie

Zakelijke rapportage

Voor een groot deel wordt verwezen naar de medische rapportage. Aanvullende, meer verzekeringstechnische vragen betreffen:

 • Percentage functieverlies volgens AMA-norm (naslagwerk om percentage van functieverlies te bepalen)
 • Beperkingen /  belastingsprofiel (vaak ten behoeve van arbeidsdeskundig onderzoek)
 • Is er sprake van een eindtoestand?
 • Situatie zonder ongeval?
 • Eventuele verdere opmerkingen/aanvullingen.

Soms worden door de medisch adviseur(s) nog gerichte aanvullende vragen gesteld, specifiek toegespitst op de situatie. Bij rapportages voor de rechtbank is dit meestal het geval.