Inhoud expertises

De inhoud van een expertise (ook wel deskundigen-rapportage genoemd) is geheel volgens richtlijnen en bestaat uit de volgende onderdelen:

Medische rapportage

 • Identificatie (ID/RBW/Paspoort)
 • Situatie voordat het letsel optrad (0-meting)
 • Ziekte geschiedenis van het gebeurde (anamnese)
 • Huidige klachten en belemmeringen
 • Lichamelijk onderzoek
 • Eventueel aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld als extra röntgenonderzoek noodzakelijk geacht wordt
 • Beschikbare medische gegevens
 • Beschikbare röntgenfoto’s
 • Overige correspondentie
 • Samenvatting
 • Beschouwing: relatie klachten tot het opgelopen letsel/schade
 • Literatuurlijst
 • Conclusie

Bij een eventuele beoordeling van een medische fout zal in de samenvatting en beschouwing de relatie van klachten in een ander perspectief geschetst worden.

Zakelijke rapportage

De vraagstelling wordt in het algemeen opgesteld conform de landelijke norm voor medische specialistische rapportage (Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen IWMD-vraagstelling).

Voor een groot deel wordt verwezen naar de medische rapportage. Aanvullende, meer verzekeringstechnische vragen betreffen:

 • Percentage functieverlies volgens AMA-norm (naslagwerk om percentage van functieverlies te bepalen)
 • Beperkingen /  belastingsprofiel (vaak ten behoeve van arbeidsdeskundig onderzoek)
 • Is er sprake van een eindtoestand?
 • Situatie zonder ongeval?
 • Eventuele verdere opmerkingen/aanvullingen.

Bij de beoordeling van een medische fout wordt gericht gevraagd naar

 • Is er sprake van een medische fout? 
 • Situatie bij juiste medische behandeling?

Soms worden door de medisch adviseur(s) nog gerichte aanvullende vragen gesteld, specifiek toegespitst op de situatie. Bij rapportages voor de rechtbank is dit meestal het geval.

Indien er sprake is van een getuige-deskundige benoeming door de rechtbank, omdat partijen het buiten de rechtspraak niet eens konden worden over de afwikkeling van de zaak zal de rechter een specifieke vraagstelling voorleggen. Deze wordt in overleg met beide partijen opgesteld en komt  vaak overeen met de hierboven genoemde IWMD vraagstelling.