Wie ben ik?

foto ab van vugt

Ik wil mij aan u voorstellen. Ik ben Arie van Vugt, (trauma)chirurg. Na de geneeskunde studie te hebben afgerond, ben ik in 1980 gestart met de specialistenopleiding tot chirurg. Hierna heb ik mijzelf gedurende vier jaar verder gespecialiseerd in de chirurgie bij ongevalsletsel, de traumachirurgie. In die periode ben ik gepromoveerd op een studie van heupfracturen bij bejaarden.

Vanaf 1990 ben ik werkzaam geweest in diverse Academische Ziekenhuizen, waarbij ik in 1998 ben benoemd tot hoogleraar in mijn vakgebied.  Naast de traumachirurgie heb ik mij intensief bezig gehouden met het brede vak acute geneeskunde en ben ik medisch manager en opleider SEH (SpoedEisendeHulp) geweest. In 2009 heb ik de Academie bewust verlaten, om mij in een groot ziekenhuis meer met de directe zorg van de patiënt bezig te kunnen houden.

Mijn speciale interesses zijn onder meer:

  • Opvang en behandeling van de ernstig gewonde patiënt (polytrauma);
  • Militaire chirurgie (als reservist betrokken bij uitzendingen);
  • Bekken- en heupfracturen;
  • Chronische klachten, met name bekkenklachten;
  • Complicaties en late gevolgen na letsels;
  • Medische fouten.

In 2014 ben ik voor mijn werkzaamheden binnen de traumachirurgie onderscheiden met de rang van officier in de orde van Oranje Nassau.

Helaas is niet alles in een carrière rozengeur en maneschijn. De actieve chirurgische carrière is per 1 jan 2019  beëindigd. In goed overleg met de chirurgische maatschap en het ziekenhuis heb ik ontslag genomen nadat er klachten waren gerezen in het kader van bejegening. In deze moeizame “me-too” achtige omgeving was het niet meer mogelijk op een veilige manier terug te keren in de bestaande werkomgeving. Helaas is mei 2019 door een anonieme bron vertrouwelijke informatie hierover naar de pers gelekt, hetgeen nogal wat stof heeft doen opwaaien. Gesteld moet worden dat er nooit een formele aangifte op dit gebied tegen mij is gedaan en dat er in het interne en externe onderzoekstraject geen enkele waarheidsbevinding heeft plaatsgevonden. Aanvullend onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft geresulteerd in de conclusie dat noch de kwaliteit van de chirurgische zorg, noch het vakmanschap ter discussie stond en dat ik “gewoon” gerechtigd was te praktiseren als chirurg. Op 64 jarige leeftijd heb ik echter gemeend dat niet meer te ondernemen en met vroegtijdig “pensioen” te gaan.

Ik ben op mijn vakgebied nog steeds actief op het gebied van expertises, advisering en onderwijs.

Expertises:

In dat kader ben ik al meer dan 20 jaar actief op het gebied van expertises, ook wel deskundigen-rapportages genoemd. Ik vind het belangrijk dat in de uiteindelijke afwikkeling van deze procedures een zorgvuldige rapportage wordt uitgebracht. Na het stoppen van mijn actieve medische carrière per 1 jan 2019 wil ik hier nog een aantal jaren extra aandacht aan besteden. De wijze waarop deze rapportages moeten worden uitgewerkt zijn in detail beschreven door de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage. (NVMSR). Behalve letselschade afwikkeling heb ik ook de aantekening Medische Aansprakelijk (MA), zodat ik rapportages in het kader van vermeende medische fouten mag uitbrengen. Tevens ben ik lid van de  Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD), en treedt ik regelmatig op als deskundige voor de rechtbank op in civiel gerechtelijke zaken.

Advisering:

Vanaf juli 2019 vervul ik een uitvoerende en adviserende rol  bij EMS ambulance BV, een bedrijf dat 24/7 repatriëringen verzorgd van patiënten over de hele wereld. Per april 2020 is deze functie uitgebreid naar die van medisch directeur, waarbij ik met name verantwoordelijk ben voor het verpleegkundig en medisch kwaliteitsbeleid.

Onderwijs:

Qua onderwijs ben ik betrokken bij de  Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) en verzorg ik regelmatig i.s.m. het Radboud UMC anatomische lessen voor beroepsmilitair (MEDICS), algemeen militair artsen (AMA) en verpleegkundige van de SEH, ambulancediensten en mobiele medische team wat betreft levensreddende chirurgische vaardigheden. (Combat Casualty Care: CCC). Ook op het gebied van letselschade ben ik onderwijskundige actief bij Letsel Opleidingen, waarbij zowel medisch adviseurs als letselschade advocaten over complexe items bijgeschoold worden.