Procedure

Welke weg doorloopt een expertise?

U wordt uitgenodigd voor een consult bij mij thuis. U dient zich te identificeren, dus ID, rijbewijs of paspoort mee te nemen. Uw medisch adviseur heeft alle benodigde stukken aan ons geleverd, zoals het medisch dossier en eventuele röntgenfoto’s.

De rapportage wordt in een eerste concept aan uzelf toegestuurd. Dit heet het inzage- en blokkeringsrecht. In deze fase is het uitsluitend toegestaan feitelijk onjuistheden te corrigeren, dan wel de rapportage te blokkeren als u het er helemaal niet mee eens bent. U heeft een reactietermijn van twee weken.

Daarna gaat het rapport naar de medisch adviseur die u belangen behartigt. In geval van een tweezijdige opdracht gaat het rapport ook naar de medisch adviseur van de tegenpartij. Dit is de fase van hoor- en wederhoor, waarin uw medisch adviseur dertig dagen de tijd heeft om aanvullende opmerkingen en vragen te stellen. Deze moeten duidelijk zichtbaar in de definitieve rapportage verwerkt worden. Met deze definitieve verslaglegging gaan beide partijen aan het werk om tot een afwikkeling van de zaak te komen.

Soms is het noodzakelijk een tweede aanvullende expertise te adviseren, bijvoorbeeld als er aspecten spelen die niet direct tot de bevoegdheid van een chirurg horen. Meest voorkomend voorbeeld zijn de lichamelijke en geestelijke klachten na hersenletsel, die op het terrein van een neuroloog en/of psychiater of klinisch neuropsycholoog liggen.